CỬA NHỰA LÕI THÉP TẠI Q1-TP.HCM

BÀN GIAO HẠNG MỤC CỬA NHỰA LÕI THÉP uPVC 
Chủ đầu tư: Công ty TNHH KHẢI THÀNH
Địa chỉ: 302 Cô Bắc, P.Cô Giang, Q1, TP. Hồ Chí Minh.
Hạng mục thi công: Hệ thống cửa đi, cửa sổ, vách kính ngăn phòng. uPVC REHAU_Pkkk ROTO